Біздің балабақшада № 2 мектепалды даярлық тобында педагог – психолог Л.Н.Епифанова «Мектепті боя» диагностикасы өткізілді. Бұл диагностиканың мақсаты: баланың мектепке эмоционалды қатынасын анықтау. Диагностика нәтижелерін өңдеу кезінде педагог-психолог келесі мәселелерге назар аударды:

  1. Егер бала ашық, «оптимистік» түсті қарындашты таңдаса – сары, қызғылт, көк, ашық жасыл-бұл баланың мектепке деген қуанышты үміттері бар екенін білдіреді. Қара, қою қоңыр түсті таңдау баланың өте қолайлы емес екенін көрсетуі мүмкін.
  2. Сондай – ақ, оқушылардың бастарын бейнелейтін шеңберлер салынған терезелерде балалардың бет-әлпетін-көздері мен ауыздарын салуды сұраңыз. Қандай өрнектер басым болады – қайғылы немесе көңілді, баланың мектепке деген эмоционалды қатынасын бағалауға болады.

Диагноздың нәтижелері бойынша осы топтың барлық балаларында мектепке деген жағымды эмоционалды көзқарас басым болады.

«Скоро в школу»

В нашем детском саду в группе предшкольной подготовки № 2 педагогом – психологом Епифановой Л.Н. была проведена диагностика «Раскрась школу». Цель данной диагностики: определение эмоционального отношения ребенка к школе. Обрабатывая результаты диагностики педагог – психолог обращал внимание на следующие моменты:

1.Если ребенок выбирает светлый, более «оптимистичный» по цвету карандаш – желтый, розовый, голубой, светло-зеленый – значит, со школой у ребенка связаны радостные ожидания. Выбор черного, темно-коричневого цвета может свидетельствовать, что ребенок настроен не очень благоприятно.

2.Так же в окнах, в которых нарисованы кружки, изображающие головы учеников, попросите нарисовать лица детей – глаза и рты. Какие выражения будут преобладать – грустные или веселые, можно судить об эмоцональном отношении ребенка к школе.

По итогам диагностики у всех детей данной группы преобладает положительное эмоциональное отношение к школе.

Фото- отчет инстаграм https://www.instagram.com/yasli_sad14