«Игры для Здоровья»

Дошкольный возраст является самым благоприятным периодом   для формирования представлений о здоровом образе жизни человека. Формирование навыков личной гигиены, выполнения распорядка дня, и других элементов здорового образа жизни, педагоги нашего детского сада успешно осуществляют посредством дидактических игр, которые они изготовили своими руками. Игры были созданы для каждой возрастной группы, правильно поставлены цели и задачи, подобран красочный и доступный материал. Дети с большим удовольствием и интересом играют, рассматривают, рассказывают, запоминают и делятся впечатлениями.

Помимо игр были изготовлены книжки-малышки, лэпбуки, картотеки, игры на липучках и альбомы по формированию здорового образа жизни. Использование данного материала дает нашим детям представление о правильном питании, пользе витаминов, вредных привычках, профилактике вирусных заболеваний, разных видах спорта и известных спортсменах Казахстана. Наша задача — научить их думать о своем здоровье, заботиться о нём и радоваться жизни.

Фото

https://www.instagram.com/yasli_sad14

«Денсаулық ойындары»

Мектепке дейінгі жас-адамның салауатты өмір салты туралы идеяларды қалыптастырудың ең қолайлы кезеңі. Жеке гигиена дағдыларын, күнделікті өмір салтын және салауатты өмір салтының басқа элементтерін қалыптастыруды біздің балабақшаның мұғалімдері өздері жасаған дидактикалық ойындар арқылы сәтті жүзеге асырады. Ойындар әр жас тобы үшін жасалды, мақсаттар мен міндеттер дұрыс қойылды, түрлі-түсті және қол жетімді материалдар таңдалды. Балалар үлкен қуанышпен және қызығушылықпен ойнайды, қарайды, айтады, есте сақтайды және өз әсерлерімен бөліседі. Ойындардан басқа, балаларға арналған кішкентай кітаптар, лэпбуктар, картотекалар, жабыстырғыш ойындары және салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша альбомдар жасалды. Бұл материалды пайдалану біздің балаларымызға дұрыс тамақтану, дәрумендердің пайдасы, зиянды әдеттер, вирустық аурулардың алдын алу, әртүрлі спорт түрлері және Қазақстанның танымал спортшылары туралы түсінік береді. Біздің міндетіміз-оларды өз денсаулығы туралы ойлауға, оларға қамқорлық жасауға және өмірден ләззат алуға үйрету.

Фото

https://www.instagram.com/yasli_sad14